Szkolenia wszystkich szkoleń
fbtwitter
+48 519 111 969
Skontaktuj się

Szkolenia indywidualne wsparte coachingiem

Szkolenie indywidualne wsparte coachingiem.
 

Szkolenie wyposaży Uczestnika w wiedzę, narzędzia i umiejętności. Zindywidualizowane podejście dodatkowo umożliwi bieżące konsultowanie problemów i wyzwań Uczestnika w danym temacie.

Natomiast dodatkowe wsparcie coachingu umożliwi wprowadzenie zmian, które będą trwałe i umocnienie ich w zakresie realizowanego tematu. Umożliwi dokonanie trwałej i zamierzonej zmiany z pełnym poczuciem samodzielności i własnego sukcesu. Zapewni odpowiedni poziom motywacji i pewności w podejmowanych działaniach, wyzwoli kreatywność, umocni w zasobach osobowych, doświadczeniu i wiedzy. Pozwoli przełamać wzorce myślenia, poprzez zmianę przekonań ograniczających na konstruktywne, pokonać obawy, konstruktywnie działać w konflikcie, skutecznie wyznaczać cele w zgodzie z wartościami i realizować.

W ramach projektu rozwojowego realizowane są indywidualne sesje szkoleniowe, które przeplatają się z sesjami coachingowymi. Korzyścią dodaną z tego rozwiązania jest minimalizacja czasu poświęconego na aktywne uczestnictwo.
 
Projekt rozwojowy dedykowany jest szczególnie najwyższej kadrze zarządzającej.
 
 
 
Kiedy chcesz wziąć udział w szkoleniu?Jakie jest Twoje pytanie?
+48 519 111 969 biuro@junok.pl
Skontaktuj się z nami
Copyrights JUNOK 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realisation: CePixel