Szkolenia wszystkich szkoleń
fbtwitter
+48 519 111 969
Skontaktuj się

Coaching systemowy

Coaching systemowy metodą ustawień organizacyjnych Berta Hellingera

Żeby z powodzeniem wprowadzać w życie zmiany w przedsiębiorstwie, niezbędne jest podejście systemowe. Każdy członek systemu ma określoną przestrzeń działania, która jest współokreślana przez inne elementy systemu. Oznacza to w praktyce, że przy każdej decyzji ważne jest uwzględnienie całego kontekstu.

W jakich sytuacjach przydatne są ustawienia - Za pomocą ustawień systemowych można w bardzo krótkim czasie osiągnąć maksymalny przyrost wiedzy i wskazać konkretne alternatywy działania. W porównaniu z innymi metodami oszczędza się czas i pieniądze. Typowe obszary tematyczne to np.: rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy, zachowania kierownicze, przygotowanie negocjacji, kontakty z klientem, restrukturyzacja, osiąganie celów, przenoszenie wzorców zachowania z rodziny w otoczenie pracy, podejmowanie decyzji i wypracowywanie wizji. Ponadto ustawienia nadają się znakomicie do różnych bloków tematycznych jak:
• Wyrobienie widzenia systemowego: Znalezienie i zajęcie własnego miejsca w systemie; Rozwiązanie uwikłań systemowych; Rozpoznanie zaburzeń i wyjaśnienie stosunków w systemie
• Atmosfera w organizacji
• Zarządzanie kryzysowe; Radzenie sobie z chaosem
• Fuzja przedsiębiorstw
• Optymalne obsadzanie stanowisk; Style kierowania
• Restrukturyzacja: stwarzanie i stabilizowanie nowych struktur
• Odkrywanie i wprowadzanie innowacji
• Sprawdzenie alternatyw – właściwe decyzje
• Zakładanie firmy; Wychowywanie następców; interesy rodzinne i gospodarcze
• Praca zawodowa a życie prywatne

Korzyści - Ustawienia systemowe są bardzo silnym narzędziem i dają wartościowe impulsy. W krótkim czasie można wypracować wskazówki przydatne do dalszego postępowania. Dalszy pozytywny efekt polega na tym, że pracownik zdobywa jasność co do swojego właściwego miejsca, z którego może dobrze i skutecznie działać. Rozpoznaje granice swojej przestrzeni działania i może się opowiedzieć za lub przeciwko jakiemuś kontraktowi. Zarówno w pracy indywidualnej jak i w grupowej systemowe ustawienia organizacyjne dają nam w krótkim czasie rozległą wiedzę i oferują możliwość zmian. W bardzo żywy sposób zyskujemy dostęp do nowych wymiarów relacji i do tego, co dany system wiąże i utrzymuje.
 
 
 
Kiedy chcesz wziąć udział w szkoleniu?Jakie jest Twoje pytanie?
+48 519 111 969 biuro@junok.pl
Skontaktuj się z nami
Copyrights JUNOK 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realisation: CePixel